Good Morning in Gujarati

Category

કુવામાં ઉતરતી ડોલ નમે છે તો, પાણી ભરાઈને બહાર આવે છે. જીવનનું પણ આ જ ગણિત છે.. સાહેબ. જે નમે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

🙏GOOD MORNING🙏

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

" માં ,બાપ"
પર પણ એટલો જ વિશ્વાસ
      "  રાખો"
જેટલો દવા પર રાખો છો

 બેશક થોડા કડવા હશે પણ
તમારા ફાયદા માટે જ હશે

    🌹Good morning🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જે ક્ષણે તમે ઈશ્વર સિવાય કોઈનો ભરોસો નથી રાખતા, તે જ ક્ષણેથી તમે શક્તિમાન બની જાઓ છો. તમારી બધી નિરાશા ગાયબ થઈ જાય છે.

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

યુદ્ધમાં જઈને લડવું તે મોટી પાપકારક ચીજ નથી, પણ વાસ્તવમાં પાપ તો આપણા સમાજની વાતોમાં છે, કે જેમાંથી યુદ્ધ થાય છે. 

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

હંમેશા સુખ સાથે;
ક્યારેય ખાલી ન આપી નથી ;
અમને બધા વતી ;
તમે "નવા વષૅના રામ રામ !"

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

લેવામાં જે સુખ મળે છે તે ક્ષણિક હોય છે, દાન આપવાથી પ્રાપ્ત થનાર સુખ જ જીવન ભાર જળવાઈ રહે છે.

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ખુશ રેહવાનો મતલબ એ નથી કે તકલીફ નથી, પણ એનો મતલબ એ છે કે તમે તકલીફ થી આગળ વધવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે :)

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જીંદગી પણએક ખૂબસૂરત જુગાર છે...

   મોજ થી રમજો 

જીત્યાં તો શું લઇ જવાના ને, 

હાર્યા તો શું લઇને આવ્યાં હતાં ?

            G➿d morning

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સંબંધ એટલે શું ?
જયાં શબ્દો ગોઠવ્યા વગર વાત કરી શકાય, 
આસું છુપાવ્યા વગર રડી શકાય, 
સંકોચ રાખ્યા વગર મદદ માંગી શકાય, 
એ જ સાચો સંબંધ.

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સમય ને હારી પણ ન શકાય
સમય ને જીતી પણ ન શકાય
     ફક્ત ને ફક્ત
સમય થી શીખી શકાય   
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

એવા મિત્રો બીજા કોઈપણ કરતાં દિલની વધુ નજીક રહી શકતાં હોય છે અને રહેવાં જ જોઈએ કેમ કે દોસ્તો વગરની જિંદગી અધુરી છે.

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

દિલથી કરેલી મદદ..
હૃદયથી કરેલો પ્રેમ....
           ...અને..
મુખે થી લીધેલુ ભગવાન
નું નામ ......
.........ક્યારેય વ્યર્થ નથી જતું.

      🌹Good morning🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ભરેલું ખિસ્સું તમને હજાર રીતે ગેરમાર્ગે લઇ જશે પણ ખાલી ખિસ્સું તમને જીંદગી ની હજાર વસ્તુ સમજાવશે.

🌻 good morning🌻
🙏🏻 Jay ma mogal🙏🏻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જીવનમા જો ઍક્વાર કોઈ નિર્ણય કરી લ્યો તો પાછુ વળીને ક્યારેય ના જોતા, કેમકે પાછુ વળીને જોવાવાળા ક્યારેય ઇતીહાસ નથી રચતા.!!

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કવિતા મા યાદો ના ઢગલા કરવા છે,
દિલ મા તમારા મારે પગલા કરવા છે.
રોકવુ નથી આ દિલ ની ધબકતા તમારા માટે,
કેમકે અમારે તો ધબકારે ધબકારે તમને યાદ કરવા છે!!!

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જીવનમાં મુશ્કેલીઓ રૂ થી ભરેલા કોથળા જેવી હોય છે....
જો જોયા જ  કરો તો બહુ જ મોટી દેખાશે પણ ઉપાડી લેશો તો હળવી જ હોય છે.
     
    🌹Good morning🌹
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

દોસ્તી તમારી અમારી સાથે રહેશે,
સાથે જીવેલા પલ સદાય જીવનમાં યાદ રહેશે,
કમી તમારી હરપળ રહેશે…
દિલ મારું તમને બાર-બાર યાદ કરતું રહેશે.

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સમય ની કિંમત જાણવી હોય તો "છાંપાને" પુછી જોવો, 
   જે છાપું સવારે ચાર રુપિયા મા મળે છે તે સાંજ થતા થતા ચાર રુપિયા કિલો ના ભાવે વેચાય છે, 

      શબ્દો થોડા છે પણ મતલબ મોટો છે.!

            🌹Good morning🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જીવશો ત્યાં સુધી.....
ઠોકરો તો લાગ્યા જ કરશે,
પણ ઉઠવું તો એકલા જ પડશે.
 કેમ કે.....
જ્યાં સુધી શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી
કોઈ ખંભો દેવા નહીં આવે

       MAHADEV HAR🙏
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કુવામાં ઉતરતી ડોલ નમે છે તો,

પાણી ભરાઈને બહાર આવે છે.

જીવનનું પણ આ જ ગણિત છે..

સાહેબ. જે નમે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

🙏GOOD MORNING🙏

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

મનુષ્ય તો કેવળ વચન દઈ શકે છે. તે વચનને સફળ કરવાનું જેના હાથમાં છે તેના પર જ ભરોસો રાખવો સારો છે.

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સાચો માણસ એજ છે જે નાના માણસોની કદર કરે
સાહેબ
કેમ કે દિલ તો બધા પાસે હોય છે પણ દિલદાર બધા નથી હોતા 🥀
       🙏જય માતાજી🙏
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

પરસેવાની શાહીથી જે લખે છે
ઇરાદાઓ..
એમના નસીબના પન્ના કોરા
નથી હોતા...

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ગમશે નહી તો ગમાડવુ પડશે જીવન તો રમકડુ છે,  રમાડવુ પડશે...

મૂતિઁ ને દિવા કરવા ની જરૂર નથી,
કોઈ નું દિલ ના બળે એનું ધ્યાન રાખો તો સમજો પૂજા થઈ ગઈ.....

         🌹Good morning🌹
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ખાલી ચડે ત્યારે “પગ” નું
મહત્વ સમજાય, અને
ખાલીપો લાગે ત્યારે “સંબંધ”નું મહત્વ સમજાય

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સવારનો ધુમ્મસ પણ એ
              શીખવાડે છે કે, બહુ
      આગળનું જોવું નક્કામું છે.

     ધીમે ધીમે આગળ વધતા
             રહો રસ્તા આપોઆપ
     ખુલ્લા થઇજશે.

       🌹Good morning🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

મૂર્તિને દિવા કરવાની જરૂર નથી,
કોઈનું દિલ ના બળે એનુ ધ્યાન રાખો તો સમજો.,
પૂજા થઈ ગઈ !
 
🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કળિયુગમાં રહેવું કે સતયુગમાં તે તો તમારે સ્વયં પસંદ કરવાનું છે. તમારો યુગ તમારી પાસે જ છે.

🌻 good morning🌻
 

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

રાત જેટલી કાળી હોય છે, તારા તેટલાં જ વધારે ચમકે છે.
            તેવીજ રીતે
         જેટલી તકલીફો વધારે હોય છે, સફળતા તેટલી જ વધારે ચમકે છે.

       🌹Good morning🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ઘણી વાર જીવનમાં આપણે વગર વાંકે સહન કરવું પડે છે,
એટલા માટે નહિ કે આપણે ખરાબ છીએ,

પણ એટલા માટે કે આપણે,
જરૂરિયાત કરતા વધારે સારા છીએ....

🌻 good morning🌻

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share