Jokes in Gujarati

Category

લગ્નની પાંચમી એનિવર્સરી પર પત્ની પોતાના પતિને ભેટીને બોલી,

સાંભળો છો, જો મને કોઈ ભગાવીને લઇ જાય તો તમે શું કરશો?

પતિ : અરે ગાંડી, કેવો સવાલ પૂછે છે…

પત્ની : ના જાનુ, બોલોને શું કરશો?

પતિ : હું તેને કહીશ કે ભાઈ ભગાડીને શું કામ લઇ જાય છે?

આરામથી લઇ જા, મેં ક્યાં કોઈને રોક્યા છે.

  • Copy Message
  • WhatsApp Share
  • Facebook Share
  • Twitter Share