Jokes in Gujarati

Category

પત્ની તડકામાં બેસીને મગફળી ખાઈ રહી હતી.

પતિ : મને પણ મગફળી આપને.

પત્નીએ તેને એક મગફળી આપી.

પતિ : ફક્ત એક જ.

પત્ની : બીજી ખાઈને શું કરશો? બધાનો સ્વાદ એક જેવો જ છે.

  • Copy Message
  • WhatsApp Share
  • Facebook Share
  • Twitter Share