Good Night in Gujarati

Category

જરૂરી નથી કે દરેક સમયે

ભગવાનનું નામ આવે

તે ક્ષણ પણ ભક્તિની કહેવાય છે,

જ્યારે માણસ માણસને કામ આવે..

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કોઈની વાતોમાં નહિ આવી જવાનું ,

અહીં તો વખાણ પણ લોકો મતલબથી કરે છે.

Good Night

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share


ચિંતા ઉધઈ જેવી છે,

જેના જીવનમાં ઘર કરી જાય છે,

તેનો સર્વનાશ કરીને જ ઝંપે છે..

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કિંમતી તો ઘણું બધું હોય છે જીવનમાં

પણ દરેક વસ્તુની કિંમત

ફક્ત સમય જ સમજાવી શકે છે.

Good Night

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ઊંઘ ક્યાં આવે ચાંદને જોવા વગર,

તોય જો ને એ છુપાય છે વાદળો પાછળ..

Good Night

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જિંદગી પાણી જેવી છે,

જો વહે તો ધોધ છે,

ભેગું કરો તો હોજ છે,

જલસા કરો તો મોજ છે,

બાકી પ્રોબ્લેમ તો રોજ છે...

Good Night

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

મનમાં હોય તે બોલી દેવુંવાનું

પછી બોલીના શકો અને

સામે વાળું તમને સમજી નાં શકે....

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સાંજનો વિસામો તો ત્યાં જ ગમે...

જ્યાં રાહ જોતું કોઈ આપણું મળે...

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સુંદર હોવું જરૂરી નથી,

કોઈ માટે ‘જરૂરી’હોવું સુંદર છે.

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કેટલાંક સબંધો જીવન સાથે વણાઈ જાય છે,

કેટલીક યાદો સપના બનીને રહી જાય છે,

લાખો મુસાફિર પસાર થઇ જાય

તો પણ કોઈકના પગલાં કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે.

~Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કોઈ પણ માણસનો સમય ખરાબ હોતો નથી,

એ તો સમયની સાથે આપણી ઈચ્છા પૂરી ન થાય એટલે

આપણને સમય ખરાબ લાગે છે.

શુભ રાત્રી

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જયારે કોઈના જીવનમાં તમારું મહત્વ

વારંવાર તમારે બતાવવું પડે તો

સમજી લો કે હવે એના જીવનમાં

તમારું કોઈ મહત્વ રહ્યું નથી...

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જે નસીબમાં છે

એ સામેથી આવશે

અને જે નસીબમાં નથી ને

એ આવીને પણ જતું રહેશે...

💑શુભ રાત્રી💑

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સપના Uplod તો તરત થઇ જાય છે,

પણ Downlod કરવામાં જિંદગી નીકળી જાય છે....

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સુખ વહેંચવા સંગત જોઈએ,

દુઃખ વહેચવા તો અંગત જ જોઈએ...

સાચા માણસનો હાથ પકડી રાખજો

જીવનમાં ક્યારેય ખોટા માણસના પગ

પકડવા નહિ પડે...

🌺શુભ રાત્રિ🌺

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ભૂલી જવું અને ભૂલાવી દેવું

આ બધું મગજનું કામ છે,

તમે તો દિલમાં રહો છો ચિંતા નાં કરતાં...

(શુભ રાત્રી)

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

તમારા જીવનમાં વર્ષો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી,

પણ તમારા વર્ષોમાં જીવન ઉમેરવાની વાત મોટી છે.,,

Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

માણસનું સૌથી મોટું દુશ્મન જો કોઈ હોય તો

એનું દિમાગ જ છે,

પકડી પકડીને લાવે છે એ પળને

જે ખુબ તકલીફ આપે છે.

🌹શુભ રાત્રી🌹

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

એ લોકો ક્યારેય તમારી કદર નહિ કરે,

જે માત્ર સ્વાર્થ માટે જ સંબંધ રાખતા હોય.

💖Good Night💖

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

પોતાને બધા ઓળખે એવું તો બધા ઈચ્છે છે,

પણ પોતાને કોઈ ઓળખી જાય

એ માણસને પોસાતું નથી.

☺Good Night☺

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ઢગલો પુસ્તકો વાંચીને પણ

બે લીટી નથી લખી શકાતી,

પણ એક કડવો અનુભવ તમને

આખું પુસ્તક લખાવી શકે..

😉Good Night😉

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સમજવા જેટલું સામર્થ્ય હોય ને તો

ભૂલ પગથીયું બને,

નહિતર ખાડો જ બને સાહેબ.

💮Good Night💮

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

સફળતા સુધી જતા રસ્તાઓ સીધા નથી હોતા,

પણ સફળતા મળી ગયા બાદ

બધા રસ્તા સીધા થઇ જાય છે..

💐Good Night💐

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

અવગણના સહન કરીને પણ

જે તમારી ખુશી ઇચ્છતું હોય,

એનાથી વધારે કોણ તમને

પ્રેમ કરતુ હોય..  

🌙Good Night🌟

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

જિંદગી જ્યારે તમને ખાટા લીંબુ આપે છે,

ત્યારે તમારે એનું મીઠું

લીંબુ સરબત બનાવવું જોઈએ..

🍋શુભ રાત્રી🍋

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ક્યારેક પરિસ્થિતિને સમય પર છોડી દેવી જોઈએ,

શું ખબર તે પરિસ્થિતિ તમારા માટે

પ્રયત્ન નહિ પણ સમય માંગતી હોય..

💐શુભ રાત્રી💐

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

માથું ભલે ગમે તે દિશામાં હોય,

બસ હ્રદય સાચી દિશામાં હોવું જોઈએ!!

🌙Good Night🌙

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ઈશ્વરના ચોપડે આપણું બોલેલું,

વિચારેલું કે વાંચેલું નહિ,

પરંતુ આપણું કરેલું નોંધાય છે.!!!

🎨શુભ રાત્રી🎨

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

કેવી રીતે વાત કરવી એના કોઈ ક્લાસ નથી હોતા,

પણ તમે જે રીતે વાત કરો એના પરથી

તમારો ક્લાસ નક્કી થાય છે.

💐Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share

ભણેલા જ આંગળી ચીંધે,

બાકી અભણ તો આંગળી પકડીને

લઇ જાય સાહેબ..

👹👿Good Night

 • Copy Message
 • WhatsApp Share
 • Facebook Share
 • Twitter Share